Titulní foto
Stop HPV

Ať si z prvních lásek
neodnesou nic horšího
než zlomené srdce

Jako rodič dbáte na to, aby se vaše dítě zdravě stravovalo a chodilo na pravidelné prohlídky u lékaře, ale neměli byste podcenit ochranu jeho zdraví i ve vzdálenější budoucnosti, kdy mu s 80procentní pravděpodobností hrozí nákaza lidským papilomavirem (HPV).

Jde o nejrozšířenější sexuálně přenosnou infekci, která mimo jiné způsobuje různé typy rakovin. Stále se málo ví, že takovým těžko léčitelným nádorům u žen (například rakovině děložního čípku) i u mužů (například rakovině řitního otvoru) a také nepříjemným nezhoubným onemocněním, jakou jsou genitální bradavice, lze předcházet.

Čtyři z pěti lidí se během svého života nakazí virem HPV. U 20 procent nakažených tento virus vyvolá RAKOVINU. Proti viru se lze bránit, jak se dozvíte níže.

A nejde o to, jaký způsob života zvolí: i kdyby žilo stejným způsobem jako za časů našich prababiček, stejně se může nakazit i jen od jednoho sexuálního partnera. A na rozdíl od nežádoucího početí virus HPV nezastaví ani kondom.

Jedinou spolehlivou ochranou je očkování v dostatečném předstihu před zahájením pohlavního života, nejlépe kolem 13. roku věku. Své dítě nikdy neochráníte před vším, můžete ho však chránit před lidským papilomavirem.

Co je to HPV

Zkratkou HPV se označuje nejčastější sexuálně přenosná infekce – lidský papillomavirus (human papilomavirus). Nejúčinnější ochranou před ní je očkování s dostatečným předstihem před započetím pohlavního života. Rozšiřování viru sice brání i kondom, zdaleka však nejde o ochranu stoprocentní. Virus se může nacházet i na tkáních, které kondom nechrání.

Viry HPVViry HPV

Nepředvídatelný virus

Lidský papilomavirus je opravdu velmi rozšířený: v průběhu života se jím infikuje až 80 procent mužů i žen, mnohdy opakovaně. U většiny spontánně vymizí, ale zhruba u 20 procent přetrvávající infekce časem vyvolá závažné onemocnění.

Některé typy HPV způsobují přednádorové stavy, které mohou vést například k rakovině děložního čípku, řitního otvoru, vulvy a vaginy, jiné jsou příčinou nezhoubných, ale značně obtěžujících genitálních bradavic, tzv. kondolymat. Bohužel neexistuje žádný způsob, jak předpovědět, u koho virus vyvolá nemoc a u koho nikoliv.

Nakazíte se snadno

HPV nemá žádné typické viditelné známky nebo příznaky, takže infikovaní muži a ženy jej mohou šířit, aniž by to věděli. Promořenost populace virem je vysoká, takže je vysoká pravděpodobnost, že se s ním váš potomek setká, i když bude mít třeba jen jednoho sexuálního partnera. Navíc se nepřenáší pouze pohlavním stykem, stačí již intimní genitální styk, nakazit se tedy lze i při orálním sexu nebo mazlení (pettingu).

co zpusobuji hpv viry

Co například způsobují hpv viry:

rakovinu děložního čípku

rakovinu vulvy

rakovinu vagíny

rakovinu řitního otvoru

genitální bradavice

Nemoci způsobené HPV

Mnohé tyto nemoci se rozvinou až po letech působení v lidském organismu. Ale k nakažení virem může dojít již při prvním pohlavním styku a neexistuje léčba, která by ho z organismu odstranila. Dosud také nemáme odpověď na otázku, proč u někoho časem infekce sama zmizí, u jiných nic nezpůsobí a u dalších vyvolá vážnou nemoc. Pro prevenci některých těchto onemocnění existuje prevence v podobě vakcinace. Všechny dostupné HPV vakcíny poskytují ochranu před rakovinou děložního čípku, vulvy, vaginy a řitního otvoru. Některé navíc chrání i před genitálními bradavicemi.

Zákeřné rakoviny u žen

Rakovina děložního čípku je druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu u žen, hned za karcinomem prsu. Každým rokem u nás na toto onemocnění zemře na 400 žen, tedy jedna zhruba každých 20 hodin. Ostatní typy rakovin ženských pohlavních orgánů jsou sice méně časté, na rozdíl od karcinomu děložního hrdla u nich ovšem neexistuje žádný screeningový program. Obtížně se odhalují a často k tomu dochází až velmi pozdě. Chirurgické zákroky pak bývají razantní a obvykle znesnadňují (nejen) sexuální život těchto žen.

Genitální bradavice jsou velmi obtěžující

Genitálními bradavice, tzv. kondylomaty, trpí ženy i muži bez rozdílu. Tyto léze nebo měkké výstupky na kůži a sliznici se objevují na penisu, vulvě, vagině, děložním hrdle nebo v okolí řitního otvoru. Jde o vysoce nakažlivé onemocnění: přibližně 3 ze 4 lidí dostanou genitální bradavice po jakémkoli genitálním kontaktu s někým, kdo už jimi trpí. Léčba bývá dlouhodobá a mnohdy bolestivá, navíc nepotlačí HPV infekci, která bradavice způsobila. To znamená, že i poté se mohou vrátit: ve zhruba 25 procentech případů se tak děje do tří měsíců.

Kdy se očkovat?

Kdy se očkovat

Toto riziko přitom lze snížit očkováním v dětském věku. Zdravotní pojišťovny hradí toto očkování dívkám a chlapcům od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku. Proto jej praktičtí lékaři standardně nabízejí při třináctileté preventivní prohlídce.

V současné době jsou na výběr tři vakcíny, které se liší množstvím typů HPV, před kterými chrání. Ty s více typy mimo jiné očkované dítě ochrání také před genitálními bradavicemi způsobenými HPV.

Očkovat ovšem lze dítě i ve starším věku, ovšem bez podpory úhrady z veřejného zdravotního pojištění. V takovém případě je vhodné seznámit se s preventivním programem pojišťovny – některé nabízejí i pro tento případ nějakou formu příspěvku z fondu prevence. Myslete ale na to, že pokud už váš potomek byl viru HPV vystaven, je efekt očkování nižší.

Proč nechat očkovat své dítě proti HPV?

Proč nechat očkovat své dítě?

Očkovat své dítě proti lidskému papilomaviru (HPV) se vám může zdát být zbytečné. Touto sexuálně přenosnou infekcí se nakazí na 80 procent sexuálně aktivních. A i když nemoci s ní spojené ohrozí jen malou část z nich, nedá se mluvit o zanedbatelných číslech.

Například na rakovinu děložního čípku, která je téměř ze 100 procent způsobena HPV, zemře v České republice 400 žen ročně, dalších zhruba 400 mužů a žen umírá na další typy rakovin, jejichž nejčastější příčinou je HPV. K tomu přičtěme tisíce nemocných, u kterých je diagnostikováno přednádorové stádium HPV asociovaného onemocnění vyžadující opakovanou náročnou léčbu.

Z pohledu celkového počtu úmrtí se může zdát, že by se jednalo o velikou náhodu, kdyby některým z těchto typů rakovin onemocnělo vaše dítě v dospělém věku. Jenže mnohem pravdivější je v tomto případě pohled optikou jednoho každého úmrtí. Každý z těchto nemocných má svoje rodiče, kteří, kdyby mohli, udělali by cokoliv, aby jejich dítě zůstalo zdravé.

A přesně to můžete nyní udělat. Vaše dítě není statistická veličina. Vaše dítě si zaslouží ochranu. A vy si zasloužíte pocit, že jste udělali všechno, co jste mohli. Lepší ochrana před HPV než očkování před započetím pohlavního života zatím neexistuje.

Zeptejte se svého lékaře

Zeptejte se svého lékaře

Vše podstatné o očkování o HPV se dozvíte od praktického lékaře svého dítěte, který o něm standardně informuje při třináctileté preventivní prohlídce.

Především vám může zodpovědět dotazy týkající se nemocí spojených s lidským papilomavirem, jako jsou rakovina děložního čípku, anu či obávané genitální bradavice, před kterými vakcína vaše dítě v budoucnu s velkou pravděpodobností ochrání.

Zeptejte se ho na optimální věk pro očkování a jeho bezpečnost. Očkování je zatím jedinou ochranou před HPV infekcí a jedním jediným rozhodnutím můžete své dítě už nyní ochránit před jejími následky v pozdějším věku.

Bezpečnost očkování

Bezpečnost očkování

Všechny HPV vakcíny jsou bezpečné, prověřené v klinických studiích i v praxi. Neobsahují živé částice viru, a nemohou tedy vyvolat infekci lidským papilomavirem. Jedná se pouze o části povrchových struktur viru, které nastartují imunitní reakci.

Nejnovější studie Světové zdravotnické organizace prohlásila tento typ očkování za extrémně bezpečný. Navíc zdůraznila, že v několika zemích, které zavedly HPV vakcíny do svého očkovacího programu, došlo k výraznému snížení výskytu prekancerózních změn na děložním čípku mezi mladšími ženami a masivnímu snížení výskytu genitálních bradavic.

Výjimečně může docházet k situacím, kdy je očkování vhodné odložit (v případě závažných akutních horečnatých onemocnění), poraďte se o tom například s praktickým lékařem svého dítěte. Očkovat je nejlépe s dostatečným předstihem před zahájením sexuálního života. Po vakcinaci se – stejně jako u jiných typů očkování – doporučuje zhruba třídenní klidový režim.

Otázky a odpovědi

Proč by se mělo nechat očkovat dítě proti HPV?

HPV nebo-li lidský papilomavirus (human papillomavirus) je virus, který způsobuje různá závažná onemocnění u žen a mužů. Mezi tato onemocnění patří například rakovina děložního čípku, vulvy, vaginy nebo análního otvoru a také velmi nepříjemné a často se vracející genitální bradavice (tzv. kondylomata).

Pravděpodobnost, že se vaše dítě s virem HPV setká, je vysoká (až 80 procent populace se někdy během života nakazilo virem HPV). Jedná se o nejčastější sexuálně přenosnou infekci, která postihuje obě pohlaví. U většiny lidí se s nákazou HPV imunitní systém naštěstí poradí, nicméně ne u všech. Dopředu nelze říci, u koho, kdy a za jakých okolností vyvolá HPV závažné onemocnění.

Účinnou a ověřenou ochranou před virem HPV je očkování, optimálně ještě před zahájením pohlavního života, tedy před možným prvním pravděpodobným kontaktem s virem HPV. Podstatou očkování je získat ochranu před tím, než dojde k nákaze virem. To platí u očkování proti HPV stejně tak jako pro jiné typy očkování. Po nákaze totiž už očkování proti HPV chrání jen před opakovanou nákazou HPV (reinfekcí) nebo infekcí jiným typem HPV viru, samotný virus ale z těla neodstraní.

Je opravdu nutné, aby se dítě očkovalo už mezi 13 a 14 rokem věku? Vždyť první sexuální zkušenosti sbírá mnohem později.

Virus HPV se nepřenáší pouze pohlavním stykem, stačí již intimní kontakt, nakazit se tedy lze i při orálním sexu nebo mazlení (pettingu). Asi 50 procent nových infekcí HPV se objeví u mladých lidí mezi 15 až 24 lety. Proto má největší smysl očkovat před tímto obdobím, respektive před zahájením sexuálního života. Proto také zdravotní pojišťovny směřují svou finanční podporu očkování na chlapce a dívky před toto období. V případě ČR je to věk 13 let, kdy probíhá očkování proti HPV nejčastěji v rámci preventivní prohlídky.

Lze virus vyléčit?

Ne. Infekcí HPV se během dospělosti nakazí zhruba 80 procent lidí. U velké části z nich spontánně vymizí, ale zhruba u 20 procent časem vyvolá závažné onemocnění. Dopředu ovšem není možné určit, u kterého nakaženého bude mít působení viru neblahé následky a u kterého nikoliv.

Je toto očkování bezpečné?

Bezpečnost všech HPV vakcín byla prověřena v klinických studiích i v praxi. Očkuje se již více než 10 let, a to po celém světě. Vakcíny nemohou vyvolat infekci lidským papilomavirem. Světová zdravotnické organizace nedávno opětovně vydala hodnotící zprávu týkající se bezpečnosti HPV vakcín a prohlásila je za extrémně bezpečné.

Jak se od sebe liší vakcíny, kterými se očkuje?

V současnosti jsou na výběr tři vakcíny, které se liší množstvím typů HPV, před kterými chrání. Ty s více typy chrání také proti genitálním bradavicím způsobeným HPV a rakovině způsobené těmito přidanými typy HPV.

Kde mohu své dítě naočkovat?

Standardně očkuje proti HPV praktický lékař pro děti a dorost v rámci preventivní prohlídky ve 13 letech. V tuto dobu totiž přispívá na očkování z veřejného zdravotního pojištění pojišťovna, a to jak dívkám, tak chlapcům. Mimo toto věkové období si již musí očkování plně hradit pacient z vlastních prostředků. Očkování často provádí také gynekolog.

Neexistuje jiná ochrana před HPV než očkování?

Ne. Výjimkou je celoživotní sexuální abstinence. Do jisté míry chrání kondom, není to však ochrana dokonalá. Může dojít k přenosu viru v nechráněných místech. Riziko snižuje menší počet sexuálních partnerů, ale na druhou stranu je možné se nakazit už od prvního partnera. Člověk s HPV většinou nemá žádné obtíže, takže neví, že je přenašečem infekce. Jedinou opravdovou ochranou je tedy očkování.